Dnia 19 kwietnia, na terenie całego kraju, funkcjonariusze policji przeprowadzają akcję kontrolno – prewencyjną „PRĘDKOŚĆ”. Warszawa nie jest wyjątkiem – tam również patrole drogowe są zwiększone. Głównym celem tych działań jest monitorowanie kierowców, którzy nie przestrzegają narzuconych ograniczeń prędkości.

Policjanci stale monitorują i pilnują porządku na drogach, zwracając uwagę na wszelkie działania niezgodne z obowiązującym prawem. Jednakże, podczas akcji „PRĘDKOŚĆ”, szczególne skupienie poświęcają na kontrolę prędkości pojazdów. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji jest odpowiedzialny za realizację tej akcji w stolicy kraju.

Podczas prowadzenia statycznych kontroli, funkcjonariusze korzystają z laserowych mierników prędkości. Z kolei podczas dynamicznych kontroli, w użyciu znajdują się radiowozy – zarówno oznakowane, jak i nieoznakowane – wyposażone w wideo rejestratory. Nie brakuje również wsparcia ze strony grupy „SPEED”, specjalizującej się w zwalczaniu agresji na drodze.

Należy pamiętać, że prędkość jest jednym z głównych czynników powodujących tragiczne wypadki na drogach. Każde przekroczenie dozwolonej prędkości, zwłaszcza w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego takich jak obszary zabudowane czy tereny przy przejściach dla pieszych, niesie ze sobą duże ryzyko. W przypadku kolizji z udziałem pieszego, nadmierna prędkość znacznie obniża szanse tej osoby na przeżycie.