W ramach działań związanych z kampanią „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, policjantki z Zespołu Profilaktyki Społecznej odwiedziły Szkołę Podstawową nr 353 na ulicy Cieplarnianej. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie, dla których omówiono zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

Podczas tego spotkania, funkcjonariuszki przekazały dzieciom ważne informacje o tym, jak należy zachować się podczas zabawy na lodowisku czy na podwórku. Głównym celem tej interakcji było uświadomienie młodym ludziom zagrożeń, które mogą napotkać w okresie ferii zimowych, i wskazanie sposobów unikania niebezpiecznych sytuacji. Szczególna uwaga została poświęcona zasadom bezpiecznej jazdy na łyżwach oraz uprawiania innych sportów zimowych.

Funkcjonariuszki przypomniały również kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa: jeździć na łyżwach tylko w miejscach do tego przeznaczonych, unikać jazdy po zamarzniętych akwenach, takich jak jeziora, rzeki czy stawy ze względu na ryzyko załamania lodu. Podczas ślizgania się, należy korzystać z miejsc przeznaczonych na ślizgawki i lodowiska.

Inne porady obejmowały odpowiednie ubieranie się na łyżwy – strój powinien być ciepły, ale nie za gruby, wygodny i sportowy. Wskazano również na konieczność dobrze dopasowanych i zasznurowanych łyżew, które unieruchomią kostkę. Wszyscy korzystający z lodowiska powinni zachować ostrożność, unikać zderzeń z innymi osobami, a osoby początkujące powinny nosić kask i ochraniacze.

Na koniec spotkania, policjantki przypomniały uczniom o możliwości wzięcia udziału w trwającym konkursie plastyczno-filmowym „ŚNIEŻNY DEKALOG”.