Urząd dzielnicy Praga zaprasza miłośników biegania na nadchodzące zawody organizowane przez Fundację Bieganie, które odbędą się 2 grudnia 2023 r. w Warszawie. Wydarzenie to jest możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy Dzielnicy Praga-Południe.

Zarówno biuro zawodów, jak i linia startu i mety znajdują się przy ul. Szerokiej w stolicy. Biegi zostaną podzielone na kilka kategorii wiekowych, a ich trasy wyznaczone są zarówno po drogach publicznych, jak i leśnych ścieżkach. Dla dorosłych przewidziany jest dystans 5,5 km z limitem czasowym wynoszącym 50 minut. Osoby, które nie zdążą ukończyć biegu w tym czasie, muszą opuścić trasę, a jeśli zdecydują się kontynuować bieg, robią to na własną odpowiedzialność.

Dla najmłodszych biegaczy przygotowano trzy kategorie wiekowe: do 7 lat (200 m), 8-10 lat (500 m) oraz 11-13 lat (1000 m). Wszystkie biegi dziecięce rozpoczną się o godzinie 10:00, natomiast bieg na dystansie 5,5 km zaplanowany jest na godzinę 11:00. Ceremonia dekoracji laureatów odbędzie się o godzinie 12:00.

Osoby chcące wziąć udział w biegu muszą mieć ukończone co najmniej 14 lat i posiadać aktualne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w biegach długodystansowych lub podpisane oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Ponadto, każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany przed startem. Używanie numeru startowego należącego do innej osoby skutkuje dyskwalifikacją.