W Wawrze miało miejsce pierwsze spotkanie społeczne, które zgromadziło przedstawicieli Straży Miejskiej, Policji, samorządu oraz Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa. Celem debaty była wymiana myśli i doświadczeń z mieszkańcami dotyczących ważnych kwestii bezpieczeństwa. Wszystkim, którzy poświęcili swój czas, aby wziąć udział w rozmowach i wyrazić swoje opinie na temat lokalnej społeczności, pragniemy serdecznie podziękować.

Kwestia bezpieczeństwa jest dla nas jako Policji i innych instytucji współpracujących z nami priorytetem. Chcielibyśmy podkreślić, że każdy mieszkaniec ma swój wkład w utrzymanie bezpieczeństwa na swoim terenie.

Organizowane przez nas spotkania z mieszkańcami są dla nas nieocenione. Pozwalają one na wymianę informacji o aktualnych problemach i przede wszystkim na poszukiwanie wspólnych rozwiązań. To właśnie dlatego organizujemy te społeczne debaty.

Podczas debaty inauguracyjnej, która odbyła się w Centrum Kultury Wawerskiej, przedstawiciele Straży Miejskiej, Policji, samorządu oraz Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa mieli okazję do bezpośredniej rozmowy z mieszkańcami. Omawiali zgłaszane problemy i przekazywali ważne treści edukacyjne. Dziękujemy za udział w debacie i zapewniamy, że codziennie z pełnym zaangażowaniem dbamy o Państwa bezpieczeństwo.