Podczas dzisiejszej lekcji w jednej z podstawówek na Pradze-Południe, uczniowie mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat praw i ochrony zwierząt. W spotkaniu uczestniczył prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski, którego obecność była częścią miejskiego programu edukacyjnego, skupiającego uwagę na prawach zwierząt. Program ten został stworzony we współpracy ze Schroniskiem na Paluchu.

W ramach pilotażowej edycji projektu „Dzieci dla zwierząt” udział bierze 16 warszawskich szkół podstawowych oraz 50 pedagogów. Początek projektu datuje się na 23 października 2023 roku, a jego głównym celem jest promowanie szacunku do praw zwierząt i walka z ich bezdomnością. Za jego powstanie odpowiedzialne są m.in.: Biuro Edukacji, Biuro Ochrony Środowiska i Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń. Projekt ma również wsparcie Ekopatrolu Straży Miejskiej.

Dzisiejsza lekcja na ulicy Osieckiej miała wyjątkowego gościa, prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, który wspólnie z edukatorką Katarzyną Świeżak, przekazywał dzieciom wiedzę na temat ochrony praw zwierząt. Jak podkreślał prezydent, zwierzęta uczą nas nie tylko bezinteresowności i oddania, ale także cierpliwości i odpowiedzialności. Zasługują więc na naszą opiekę, a sposób, w jaki do nich podchodzimy, mówi wiele o nas samych.

Uczniowie szkół uczestniczących w projekcie mają możliwość wykonać różne zadania związane z promowaniem ochrony zwierząt domowych. Za każde dobrze wykonane zadanie, klasa jest nagradzana stemplem „Piątka od psiaka i kociaka”. Ilość działań, które można zrealizować w ciągu miesiąca jest ograniczona do dwóch, jednak w ramach całego projektu, każda klasa powinna przeprowadzić minimum pięć takich działań.

Ostatnim elementem programu „Dzieci dla zwierząt” są szkolenia dla nauczycieli. To oni wprowadzają swoich uczniów w tematykę ochrony zwierząt, szczególnie tych bezdomnych. Na początku lutego br., pedagodzy mieli okazję uczestniczyć w kolejnym szkoleniu poświęconym przede wszystkim działalności organizacji prozwierzęcych oraz interwencji w przypadku przemocy wobec zwierząt.