Dzięki uporowi lokalnych mieszkańców, zaangażowaniu dzielnicy i wsparciu władz miasta, istotne kroki w kierunku budowy dwóch przejść przez tory kolejowe do Rezerwatu Olszynka Grochowska zostały podjęte. Te działania były możliwe przede wszystkim dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej, skupionej w ramach Obywatelskiej Inicjatywy „Przejście do Olszynki”. Ważnym aspektem jest fakt, że planowane przejścia będą na poziomie ziemnym, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo pieszych.

W ciągu najbliższego czasu zostaną zamontowane na nich rogatki. Na terenie przejść już teraz działa sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, a także zamontowano nową infrastrukturę oświetleniową oraz wytyczono chodniki. Obecnie trwają procesy odbiorów technicznych.

Planowane przejścia mają na celu ułatwienie komunikacji pomiędzy dwiema stolicyznymi dzielnicami: Rembertowem i Pragą-Południe. Ponadto, będą one kluczowym elementem zapewniającym dogodny dostęp do pomnika upamiętniającego Bitwę o Olszynkę Grochowską oraz terenu Rezerwatu Przyrody Olszynka Grochowska.

Radość budzi fakt, że długoletnia kwestia, która wydawała się nie do rozwiązania, zmierza wreszcie ku pomyślnemu zakończeniu. To dobry moment, aby podziękować wszystkim zaangażowanym stronam, które przyczyniły się do owocnej dyskusji i konstruktywnych działań na rzecz społeczności. Wielkie brawa dla Was!