Obecnie w Warszawie, wspólnie z Zarządem Zieleni miasta, przeprowadzane są prace renowacyjne na terenie Parku Skaryszewskiego. Kluczowym elementem tych prac jest remont głównej alei parku.

Rekonstrukcja dotyczy także systemu oświetlenia w całym parku. Zgodnie z planem, instalowane są stylizowane latarnie, wzorowane na pastorale z roku 1923. Pierwsze słupy tego typu pojawiły się już na alei obwodowej parku.

Wybór pastorałów ma na celu przywrócenie historycznego charakteru „Skaryszakowi”. W sumie zamontowanych zostanie 140 stylizowanych słupów, nawiązujących do designu lat dwudziestych XX wieku.

Na słupach te będą zawieszone inteligentne oprawy LED, które będą dostosowywać oświetlenie parku do natężenia ruchu, dzięki wbudowanemu w nie czujnikowi.

Warto podkreślić, że Park Skaryszewski jest domem dla 280 gatunków rosnących drzew i krzewów. W trakcie prowadzonych prac zostały one odpowiednio zabezpieczone, między innymi poprzez ustawienie barier, chroniących rośliny przed potencjalnymi uszkodzeniami.

Zarząd Zieleni Warszawy z dużą dbałością nadzoruje cały proces remontu. Park Skaryszewski jest bowiem jednym z najbardziej cennych elementów zielonej infrastruktury miasta i wymaga specjalnej troski.

Projekt „Modernizacja Parku Skaryszewskiego – Część I” otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego programu wsparcia rozwoju m.st. Warszawy na lata 2023-2030. Wartość całego zadania wynosi 7.407.178,66 zł, z czego dofinansowanie stanowi kwotę 5.925.742,00 zł. Beneficjentem jest Miasto Stołeczne Warszawa a realizatorem – Zarząd Dróg Miejskich.