W ramach działań profilaktycznych, policjantki specjalizujące się w tym zakresie spotkały się z młodzieżą uczącą się w klasach V oraz VII Szkoły Podstawowej Nr 204, zlokalizowanej przy ulicy Bajkowej w warszawskim Wawrze. Głównym celem spotkania było omówienie istotnych kwestii dotyczących odpowiedzialności karnej osób nieletnich, zagrożeń wynikających z używania różnego rodzaju substancji odurzających oraz problemu cyberprzemocy. Policjantki podkreśliły jak ważne jest bycie świadomym potencjalnych zagrożeń oraz umiejętność skutecznego radzenia sobie z nimi, dzięki czemu uczniowie mogą czuć się bezpiecznie i unikać niebezpiecznych sytuacji.

Zajmujące się profilaktyką społeczną na co dzień policjantki zostały zaproszone do Szkoły Podstawowej Nr 204 na ul. Bajkowej w Wawrze w celu przeprowadzenia pogadanek edukacyjnych adresowanych do uczniów. Tym samym, funkcjonariuszki odwiedziły klasy V i VII, gdzie prowadziły rozmowy na temat bezpieczeństwa w najszerszym tego słowa znaczeniu. Przy okazji omawiania kwestii związanych z odpowiedzialnością karną nieletnich oraz potencjalnymi zagrożeniami, na które mogą natrafić uczniowie w codziennym życiu, przeprowadzono pokaz edukacyjnych filmów. Mają one na celu uświadomienie młodym osobom jak duże zagrożenie niesie za sobą brak odpowiedzialności za swoje czyny, używanie narkotyków czy też bycie ofiarą lub sprawcą cyberprzemocy.