Urząd Dzielnicy Praga-Południe podkreśla, że dostępność oznacza brak wszelkich barier – zarówno tych architektonicznych, jak i cyfrowych czy informacyjno-komunikacyjnych. Zniesienie tych przeszkód jest kluczowe, aby osoby posiadające specjalne potrzeby mogły bezproblemowo korzystać z obiektów na terenie dzielnicy.

W Urzędzie zdają sobie sprawę, że na drodze do pełnej dostępności stoją jeszcze liczne wyzwania. Zakładają intensywną naukę, realizację wielu zadań, a także pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych. Wszystko po to, aby jeszcze bardziej poprawić dostępność dla mieszkańców.

W 2023 roku wprowadzono szereg zmian w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe. Widoczne są one między innymi na stronie internetowej ośrodka, która oparta jest na narzędziu m.st. Warszawy i jest w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W listopadzie 2023 roku strona ta zdobyła pierwsze miejsce pod względem popularności wśród wszystkich stron dzielnicowych, publicznych obiektów sportowo-rekreacyjnych w Warszawie.

Na stronie internetowej ośrodka dostępna jest również deklaracja dostępności. Ponadto uruchomiono usługę umożliwiającą kontakt z tłumaczem Polskiego Języka Migowego. Dzięki temu, osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą swobodnie zapoznać się z ofertą OSiR Praga-Południe.

W ramach poprawy dostępności, pracownicy ośrodka szkolą się z tworzenia treści dostępnych. Jest to dla nich ważne wyzwanie. Na stronie internetowej udostępniony został też łatwy tekst do czytania ETR, a także film wideo z tłumaczeniem na język migowy prezentujący usługi Ośrodka.

Dodatkowo, w Hali „Saska” zrealizowano szereg zmian architektonicznych. Powiększono miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami, wykonano ciąg pieszy z furtką ze zjazdem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dodano oznaczenia dla osób niewidomych poprzez zwiększenie kontrastu stopni i klatek schodowych.

Swoje działania na rzecz poprawy dostępności Urząd kontynuował również w Pływalni „Szuwarek”, gdzie wyremontowano wejście do obiektu i podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, oraz w Hali „Siennicka”, gdzie zwiększono kontrast ścian i podłóg w korytarzach i toalecie.

Urząd Dzielnicy Praga-Południe ma nadzieję, że wprowadzone zmiany przyczynią się do poprawy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, ułatwiając im korzystanie zarówno z serwisu internetowego, jak i z obiektów OSiR Dzielnicy Praga-Południe.