Po pasmo skomplikowanych rozmów i negocjacji z konserwatorem zabytków oraz poszczególnymi ministerstwami, dziedzice znanej piekarni Rajcherta, położonej przy rondzie Wiatraczna, doszli do porozumienia w sprawie sprzedaży tej nieruchomości. Odbiorcą miał być deweloper, z którym podpisano umowę przedwstępną. Nieoczekiwanie, jednak to urząd dzielnicy skorzystał z przysługującego prawа pierwokupu, co pozwoliło na przejęcie budynku i zabezpieczenie tego nieocenionego dla Pragi-Południe obiektu historycznego.

Interwencja miejska była możliwa dzięki wsparciu władz miasta stolicy, które wyraziły zgodę na żądanie Zarządu Dzielnicy dotyczące zaangażowania funduszy na ten cel. W ten sposób udało się ocalić piekarnię Rajcherta! Po zaplanowanej modernizacji, to miejsce ma szansę stać się jednym z najładniejszych i najbardziej wartościowych elementów naszego dziedzictwa kulturowego, które będzie świadczyć o przemysłowej historii naszej dzielnicy. Przedstawiciel dzielnicy ma nadzieję, że po gruntownej renowacji i modernizacji, budynek ten będzie służyć mieszkańcom dzielnicy, pełniąc ważną rolę społeczno-kulturalną.