Zima pokazała swoją prawdziwą twarz w ostatnich dniach, a temperatury zdecydowanie obniżyły się poniżej punktu zamarzania. Jednakże Warszawa, jako stolica kraju, jest doskonale przygotowana, by chronić mieszkańców i miejską infrastrukturę przed skutkami mrozów.

Zmiana pory roku na zimową skłoniła lokalne służby miejskie do podjęcia intensywnych działań zmierzających do minimalizacji negatywnych konsekwencji trudnych warunków pogodowych. W tym okresie, Straż Miejska miasta stołecznego Warszawy oraz Zarząd Oczyszczania Miasta mają na swoich barkach wiele obowiązków.

Przywiązując szczególną wagę do ludzi i ich bezpieczeństwa, miejskie służby patrolujące od kilku dni intensywnie monitorują obszary, gdzie mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności. Po nawiązaniu kontaktu z takimi osobami, strażnicy zachęcają ich do skorzystania z dostępnej pomocy, udzielają informacji o miejscach, gdzie można poszukać wsparcia oraz oferują transport do schronisk dla bezdomnych. Codziennie kilka osób korzysta z możliwości skorzystania z noclegowni, co zapewnia im przynajmniej tymczasowe schronienie. Osobom, które nie chcą korzystać z noclegowni, dostarcza się gorące posiłki. Strażnicy zwracają też szczególną uwagę na osoby nietrzeźwe, które są narażone na niskie temperatury.

Podjęcie działań prewencyjnych często wspierane jest przez Uliczny Patrol Medyczny. Jest to grupa strażników miejskich z kwalifikacjami ratowników medycznych lub ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy. Nie tylko odwiedzają oni osoby w kryzysie bezdomności, ale także otaczają opieką chorych, udzielają im pomocy medycznej i opatrują rany i owrzodzenia.

Zima to również czas wzmożonej pracy służb oczyszczających miasto, zwłaszcza podczas opadów śniegu lub zagrożenia gołoledzią. Niska temperatura powietrza wymaga częstszego monitoringu stanu dróg. Dotyczy to zwłaszcza mostów i wiaduktów, na których przy wysokiej wilgotności może dojść do oszronienia nawierzchni. Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) kontroluje stan dróg i chodników przez całą dobę i przeprowadza działania na ulicach obsługiwanych przez autobusy miejskie lub w miejscach, które są aktualnie niebezpieczne.

Zarząd Oczyszczania Miasta zimą odpowiada za odśnieżanie 1500 km dróg, utrzymując w gotowości do wyjazdu 300 pługów i posypywarek. Organizowane jest również oczyszczanie 3,5 mln m kw. chodników. Reszta obszaru podlega innym zarządom, a ich szczegółowy podział można znaleźć na portalu ZOM. Wspólne patrole ZOM i Straży Miejskiej zwracają uwagę na sople zwisające z dachów, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Miejskie Zakłady Autobusowe, aby minimalizować usterki taboru, wprowadzają specjalne procedury zimowe. Do autobusów tankowane jest paliwo arktyczne, którego temperatura mętnienia wynosi 33 stopnie Celsjusza poniżej zera. W czasie silnych mrozów autobusy na zajezdniach są uruchamiane co najmniej 40 minut wcześniej, co zapewnia pewność sprawności pojazdów i ich nagrzania.

Samorząd warszawski stale dba o nieprzerwane dostawy mediów – wody, ciepła, prądu i gazu. Codziennie otrzymuje raporty o awariach i innych zdarzeniach od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Veolii Energii Warszawa, Polskiej Spółki Gazownictwa (oddział w Warszawie) oraz Stoen Operatora, które umożliwiają natychmiastowe działanie. Przeprowadzany jest również coroczny przegląd gotowości tych spółek do zimy, w tym stanu gotowości urządzeń, zapasów węgla itp.

Na koniec warto wspomnieć, że miasto zwraca uwagę również na zwierzęta, apelując o zwrócenie uwagi zwłaszcza na warszawskie koty. Miasto oferuje im wsparcie, ale drobne gesty mieszkańców, takie jak udostępnianie pomieszczeń piwnicznych dla kotów wolno żyjących, są ważnym wsparciem. Te pomieszczenia stanowią bezpieczne i ciepłe schronienie dla tych zwierząt. Blisko 30 tysięcy kotów wolno żyjących urodziło się i żyje na wolności wśród ludzi, co jest ważnym elementem środowiska miejskiego i przeciwdziała rozprzestrzenianiu się gryzoni.