Planowane rozszerzenie Strefy Czystego Transportu (SCT) w stolicy Polski zaskakuje swoim zasięgiem – obszar, który obejmie, jest ponad dwukrotnie większy niż początkowo zakładano. W praktyce oznacza to, że niektóre grupy kierowców otrzymają specjalne przywileje, ale pozostali muszą przygotować się na zakaz wjazdu. W szczególności dotyczy to właścicieli aut benzynowych wyprodukowanych przed 1997 rokiem i samochodów z silnikiem Diesla sprzed 2006 roku.

Podążając śladami Krakowa i Wrocławia, Warszawa intensywnie pracuje nad wprowadzeniem SCT od lipca 2024 roku. Po wielomiesięcznych konsultacjach społecznych i zebraniu ponad 3 tysiące uwag, okazało się, że planowaną strefę SCT rozszerzy się na większy teren, niż wcześniej przewidywano. Dodatkowo, wprowadzone zostaną też nowe rozwiązania dla mieszkańców i ograniczenia dla kierowców przejezdnych.

Według najnowszych założeń, obszar SCT obejmie całe dzielnice Śródmieście, Żoliborz i Praga Północ, prawie całą Ochotę z wyjątkiem drobnych fragmentów oraz większość Mokotowa. Około połowa Woli także znajdzie się w strefie. Jak zapewnia Michał Olszewski, zastępca prezydenta Warszawy, decyzja o powiększeniu obszaru SCT została podjęta po uwzględnieniu opinii mieszkańców i seniorów, a jej skutkiem będzie znaczące poprawienie jakości powietrza.

Twórcy SCT w Warszawie postanowili nie tylko zwiększyć obszar strefy, ale również przesunąć termin wprowadzenia jej wymogów dla mieszkańców. Celem tej zmiany jest umożliwienie właścicielom aut niespełniających norm emisyjnych na ich wymianę lub złomowanie. Władze miasta planują zwolnić z obostrzeń SCT osoby zamieszkałe na terenie nowego obszaru i płacące podatki w Warszawie przez pierwsze dwa etapy wprowadzania strefy (od lipca 2024 i 2026 roku). Jednak od stycznia 2028 roku wszyscy będą musieli przestrzegać zasad SCT.

Ustalono też wyjątek dla osób starszych, które do końca 2023 roku ukończą 70 lat. Jeżeli byli już właścicielami swoich samochodów przed przyjęciem uchwały o SCT, będą zwolnieni z przestrzegania zasad obowiązujących na tym obszarze.

Począwszy od 1 lipca 2024 roku, auta wjeżdżające do strefy będą musiały spełniać określone normy emisji spalin. Dla samochodów benzynowych (w tym LPG) będzie to norma Euro 2 lub produkcja nie wcześniejsza niż w 1997 roku. Samochody z silnikiem Diesla będą zobowiązane spełniać normę co najmniej Euro 4 lub być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2006 roku. W kolejnych etapach (2026, 2030 i 2032 rok) wymogi te będą stopniowo zaostrzane.