Od długiego czasu, miasto Warszawa przeprowadza sondaże mające na celu zrozumienie opinii i oczekiwań swoich mieszkańców. Wśród różnego rodzaju badań, które są prowadzone, Barometr Warszawski cieszy się największym uznaniem. W roku 2023 doszło do zmiany metodologii tego badania, co umożliwiło bardziej dogłębną i precyzyjną analizę poglądów warszawiaków. Analiza zebranych danych pokazuje, że mieszkańcy stolicy najbardziej przejmują się kwestiami związanymi z transportem oraz bezpieczeństwem. Co więcej, dane te wskazują na to, że warszawiacy są coraz bardziej świadomi ekologicznie i wprowadzają zmiany w swoim codziennym życiu w celu ochrony środowiska.

Dla potrzeb nowego badania Barometru Warszawskiego, liczba osób biorących udział w sondażu zwiększyła się do 1644 respondentów zamieszkujących Warszawę. Dodatkowo przeprowadzano więcej wywiadów, aby można było dokładniej przeanalizować wyniki dla poszczególnych dzielnic miasta. Łącznie przeprowadzono 3150 wywiadów.

Wszystkie wyniki badań przeprowadzanych przez miasto są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Dotyczy to zarówno Barometru Warszawskiego, jak i innych sondaży realizowanych na zlecenie różnych biur i jednostek urzędu. Najwyższa jakość tych badań jest dla nas priorytetem, gdyż gwarantuje ich wiarygodność. Firmy badawcze są wybierane poprzez przetargi – jednym z obecnych wykonawców jest Pracownia Badań Społecznych. Dla jeszcze dokładniejszego poznania opinii mieszkańców, zwiększyliśmy liczbę respondentów w nowym badaniu Barometru Warszawskiego do ponad 1600 osób – zauważa Olaf Osica, dyrektor Biura Strategii i Analiz m.st. Warszawy.

50% wywiadów przeprowadzano w domach respondentów (CAPI), pozostałe 50% za pomocą ankiet internetowych (CAWI).

Wcześniej odczyty były przeprowadzane raz lub dwa razy w roku, teraz robimy to co kwartał i schodzimy na poziom dzielnic. Każda tura ma swój ogólny element, ale skupiamy się również na konkretnych tematach takich jak bezpieczeństwo czy transport publiczny – dodaje Osica.

Najważniejsze dla mieszkańców i najlepiej oceniane inwestycje dotyczą transportu publicznego. Na drugim miejscu jest zwiększanie obszarów zieleni, np. poprzez dodatkowe nasadzenia drzew i krzewów oraz budowanie parków. Warszawa jest również postrzegana jako miasto bezpieczne. Większość osób dojeżdżających do pracy, szkoły czy na uczelnię korzysta z transportu publicznego. Około jedna trzecia mieszkańców podróżuje samochodem, a co dziesiąta osoba dojeżdża do pracy pieszo. Dla 70% warszawiaków czas dojazdu do pracy wynosi od 16 do 45 minut.

Według najnowszego badania, 72% respondentów czuje silny związek z okolicą swojego miejsca zamieszkania. W listopadzie 2023 r., najbardziej usatysfakcjonowani życiem w Warszawie byli mieszkańcy Wesołej i Wilanowa, natomiast największe zadowolenie z życia w swojej dzielnicy wykazywali mieszkańcy Bielan.

Mimo kilku kryzysów, które miały miejsce w ostatnich latach, począwszy od pandemii, a skończywszy na kryzysie migracyjnym, ponad 80% mieszkańców jest zadowolonych z życia w Warszawie oraz swoich dzielnicach.