Minęły już ferie zimowe, które dla wielu dzieci i młodzieży były okazją do udziału w programie „Zima w mieście”, realizowanym w różnych placówkach na terenie stolicy. Podczas trwania zimowego odpoczynku oficerowie z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI koncentrowali swoje działania na prewencji, mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa młodym mieszkańcom miasta korzystającym z ferii.

Zadaniem policjantów było prowadzenie spotkań z organizatorami programu, przeprowadzanie prelekcji dla uczestników, kontrola placówek oraz monitorowanie miejsc publicznych, w których zbierają się dzieci i młodzież.

Zdjęcia pokazujące aktywność policjantów podczas trwania programu przedstawiają umundurowane funkcjonariuszki stojące przed grupą dzieci siedzących na podłodze na materacach. Wszystkie trzy zdjęcia ukazują tę samą sytuację – policjantkę ze wzniesionymi rękami w tle grupy dzieci.

Ferie zimowe to dla najmłodszych moment oczekiwanego wypoczynku, ale dla funkcjonariuszy z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI to czas intensywnych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom programu „Zima w mieście”.

Młodsza aspirant Agnieszka Wiatrowicz – Grabowska z Zespołu Prewencji Kryminalnej codziennie odwiedzała placówki, gdzie odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży. Policjantka prowadziła pogadanki na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu.

Swoje wykłady skupiała na zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas zimowego wypoczynku, zarówno poza domem, jak i w miejscu zamieszkania. Promowała korzystanie z odblasków i przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Zwracała uwagę na konieczność wybierania bezpiecznych miejsc do zabaw na śniegu czy zjazdów na sankach, daleko od ruchliwych dróg, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych.

Agnieszka Wiatrowicz – Grabowska zalecała również korzystanie jedynie ze specjalnie przygotowanych lodowisk oraz omawiała potencjalne niebezpieczeństwa płynące z wchodzenia na lód zamarzniętych akwenów. Zachęcała także do udziału w konkursie „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, organizowanym przez Komendę Główną Policji i Fundację PZU.

Działania prewencyjne podczas ferii zimowych prowadzili również funkcjonariusze Wydziału ds. Nieletnich i Patologii oraz dzielnicowi, którzy nie tylko kontrolowali placówki uczestniczące w programie „Zima w mieście”, ale chętnie dzielili się swoją wiedzą na temat bezpieczeństwa. Opowiadali także o swojej codziennej służbie, a także monitorowali miejsca publiczne, w tym popularne miejsca rozrywki i nieoficjalne lodowiska.