W dniach 18 i 19 stycznia 2024 roku funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji planują przeprowadzić intensywne działania prewencyjno-kontrolne. Celem tych działań jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych w obszarze warszawskiego garnizonu. W skierowanych działaniach, priorytetem jest eliminacja naruszeń przepisów ruchu drogowego przez kierowców pojazdów względem pieszych.

Funkcjonariusze przez kolejne dwie doby będą prowadzić specjalistyczne operacje mające na celu zapewnienie lepszego bezpieczeństwa dla pieszych w stolicy kraju. Odbędą się one głównie w rejonach przejść dla pieszych.

W rejonach tych, policjanci będą szczególnie czujni na przewinienia takie jak: nieustępowanie pierwszeństwa pieszym na przejściach, wyprzedzanie innych pojazdów na przejściach dla pieszych lub tuż przed nimi, omijanie zatrzymanych pojazdów, które zatrzymały się aby umożliwić pieszym przejście przez pasy. Dodatkowo, kontrolerzy będą zwracać uwagę na przekraczanie dozwolonej prędkości w pobliżu przejść dla pieszych oraz na niezatrzymanie się przed czerwonym sygnałem świateł drogowych, szczególnie gdy jest to połączone ze zielonym sygnałem strzałki.

Niemniej jednak, istotne jest aby pamiętać, że wypadki drogowe mogą mieć miejsce przez winę pieszego i jego niewłaściwe zachowanie. Z tej przyczyny, należy podkreślić znaczenie przestrzegania obowiązujących przepisów przez wszystkich uczestników ruchu drogowego.