Warszawa kontynuuje inwestycje w infrastrukturę rowerową, a na horyzoncie pojawia się kolejna odsłona trasy N-S przecinającej centrum miasta. Konkretnie, procedura wyboru wykonawcy do budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Andersa jest już na etapie otwarcia ofert. Po finalizacji umowy, zwycięski kandydat będzie miał 20 miesięcy na zakończenie prac. Tymczasem są już planowane następne projekty mające na celu poprawę warunków dla cyklistów w Śródmieściu.

Czterech potencjalnych wykonawców zgłosiło swoją gotowość do realizacji projektu drogi dla rowerów przy ul. Andersa. Dwie z czterech ofert są niższe od pierwotnie planowanego budżetu, z których najatrakcyjniejsza wynosi 31,8 mln zł, czyli jest niższa o 2,5 mln zł od zakładanego kosztorysu. Obecnie oferta ta jest weryfikowana. Wybrany wykonawca będzie miał zadanie ukończyć projekt w ciągu 20 miesięcy. Realizacja tej drogi stanowi ważny element w tworzeniu integralnej sieci rowerowej w stolicy.

Nowa droga rowerowa, łącząca ulicę Nowolipki z Dworcem Gdańskim, poprowadzi przez ul. Dawidowskiego. Trasa zostanie wytyczona po stronie zachodniej ulicy Andersa i zostanie połączona z już istniejącymi ścieżkami na ulicach Bonifraterskiej, Świętojerskiej, Anielewicza i Dawidowskiego, tworząc spójną sieć komunikacyjną dla jednośladów na Muranowie.

Projekt przewiduje nie tylko budowę nowych tras rowerowych, ale także szereg innych udogodnień. W miejscach skrzyżowań z ulicami Stawki, Anielewicza i Świętojerską powstaną przejazdy rowerowe. Ponadto zaplanowano utworzenie dwukierunkowego łącznika przy ul. Andersa 23, a podobny został zaplanowany na ul. Muranowskiej. Z kolei na skrzyżowaniu Świętojerskiej i Wałowej zainstalowane zostaną wyniesione przejścia dla pieszych oraz przejazdy rowerowe.

W ramach inwestycji, poza budową trasy na zachodniej stronie ul. Andersa, planowane jest również utworzenie ścieżki rowerowej po stronie wschodniej tej ulicy. Jest to część realizacji projektu finansowanego z budżetu obywatelskiego. Projektowana droga rozciągnie się od ulicy Długiej do Świętojerskiej, wiodąc wzdłuż Ogrodu Krasińskich.

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Andersa to jedna z najważniejszych tegorocznych inwestycji dla cyklistów w Śródmieściu. Oprócz tego, planowany jest kolejny etap budowy ścieżki rowerowej na ul. Andersa i ul. Mickiewicza. Jest to kolejne działanie na rzecz utworzenia spójnej trasy rowerowej prowadzącej z północy na południe przez centrum Warszawy.

Jednak ambicje miasta nie kończą się na budowie dróg rowerowych. Z uwagi na zmiany w układzie drogowym, wynikające z budowy nowych ścieżek rowerowych, konieczne będzie wprowadzenie zmian w sygnalizacji świetlnej na kilku skrzyżowaniach oraz remont chodników. Również zaplanowano nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Wśród propozycji mających poprawić komfort podróżowania rowerem przez centrum miasta znajduje się wyznaczenie pasów rowerowych na ul. Bonifraterskiej oraz budowa nowych przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu ulic Złotej i Zgody. Ponadto, mieszkańcy również biorą czynny udział w rozbudowie sieci rowerowej, realizując projekty z budżetu obywatelskiego, takie jak budowa drogi dla rowerów na ul. Wenedów oraz wyznaczenie pasów rowerowych na ul. Sanguszki.