Warunki atmosferyczne charakterystyczne dla wiosny, które nadeszły wcześniej niż sugeruje kalendarz, umożliwiły przyspieszenie i poszerzenie zakresu działań związanych z utrzymaniem czystości w mieście. Dzięki tym dogodnym warunkom Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) w Warszawie mógł ogłosić pełną mobilizację sił w celu gruntownych wiosennych sprzątań.

Pierwszym zadaniem, które mogło rozpocząć się niezależnie od temperatury, były działania nie wymagające użycia wody – zamiatanie terenów przeznaczonych dla pieszych. Już w styczniu, kiedy ochłodziło, załogi z miotłami ruszyły do usuwania piasku z przystanków komunikacji miejskiej, który był tam rozsypany podczas opadów śniegu i zagrożenia oblodzeniem. Całościowe zamiatanie obejmuje 3,5 mln metrów kwadratowych chodników i przystanków oraz tras rowerowych, gdzie usunięcie piasku jest kwestią bezpieczeństwa dla cyklistów.

Kiedy temperatury stały się stabilnie dodatnie zarówno w dzień jak i nocą, można było rozpocząć pełnozakresowe sprzątania z użyciem wody, które obejmuje ulice i tory tramwajowe. Każdej nocy maszyny do zamiatania i mycia systematycznie oczyszczają kolejne jezdnie, po których poruszają się autobusy – łącznie to 1500 km. Istotność tak gruntownego sprzątania wynika nie tylko z dbałości o estetykę, ale przede wszystkim jest to kwestia bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz jakości powietrza, która ma wpływ na zdrowie mieszkańców Warszawy. Jak zapewnia Tadeusz Jaszczołt, dyrektor Zarządu Oczyszczania Miasta, jeśli tylko pogoda na to pozwoli, zakończymy wiosenne porządki przed świętami wielkanocnymi.

Na terenie miasta prowadzone jest także mycie infrastruktury miejskiej: 1,3 tysiąca wiat przystankowych autobusowych i tramwajowych, ławek oraz słupków z informacją o rozkładzie jazdy. Na ulice wysyła się również maszynę szorującą, która do Wielkanocy umyje ponad 70 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni chodników w reprezentacyjnych miejscach stolicy – m.in. przy Krakowskim Przedmieściu, Nowym Świecie, Świętokrzyskiej i pl. Pięciu Rogów.

Jako kolejny krok w ramach miejskiej akcji #StopBazgrołom, ZOM zleca specjalistyczne mycie koszy na śmieci pokrytych pseudograffiti. Planuje się wyczyszczenie nawet do tysiąca takich koszy, a mieszkańcy już teraz mogą zgłaszać lokalizacje pomalowanych pojemników do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

Mimo wiosennych warunków pogodowych, dla służb oczyszczania miasta trwa nadal sezon zimowy. Oznacza to ciągłe monitorowanie sytuacji meteorologicznej i gotowość do natychmiastowego wysłania posypywarek na ulice czy ekip z piaskiem i szpadlami na tereny dla pieszych, jeśli zajdzie taka potrzeba.