Informacje o rozpoczęciu wielkiego projektu budowlanego w stolicy, obejmującego remonty i przebudowy pięciu kluczowych ulic w różnych dzielnicach Warszawy, zostały niedawno zaprezentowane. Zgodnie z planami, renowacje dotkną nie tylko centrum miasta, ale również Mokotów, Wolę oraz Ursus, a także ulicę Zamoyskiego, położoną na granicy Prag. Harmonogram prac jest uzależniony od lokalizacji – niektóre projekty będą trwały od 4 do 6 miesięcy. Termin składania ofert przez potencjalnych wykonawców upływa 21 marca.

Podkreślając znaczenie dobrego stanu nawierzchni dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, Zarząd Dróg Miejskich zauważył, jak szkodliwa była dla jezdni ostatnia zima. Nawet pomimo braku intensywnych mrozów, wahania temperatury w okolicach 0 stopni Celsjusza prowadziły do uszkodzeń spowodowanych cyklem zamrażania i odmarzania wody w szczelinach drogi.

Wraz z nadejściem nowego roku, wiele z tych szkód ma zostać naprawionych. W przypadku kilku dróg rozpoczęto przetarg na remont nawierzchni, a niektóre z nich wymagają również gruntownej przebudowy. Marszałkowska, Zamoyskiego, Lalka, Odyńca i Ordon będą głównymi ulicami objętymi tym projektem. Po zawarciu umowy, wykonawcy będą mieli od 4 do 6 miesięcy na realizację zleconych prac, w zależności od specyfiki danego zadania.

Zamierzone zmiany na ulicy Marszałkowskiej obejmują remont zachodniej jezdni na odcinku od Placu Bankowego do ulicy Królewskiej. Zakres prac obejmuje również renowację nawierzchni obu zawrotek przy budynku pod numerem 115. Wykonawca projektu będzie miał na to 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

Niewielka ulica Lalka w Ursusie, która łączy ulice Cierlicką i Władysława Jagiełły, zostanie poddana frezowaniu oraz przebudowie chodników. Prace objąć będą całą jej długość, a także rondo „Marcysi”. Projekt przewiduje wymianę starej kostki na płyty, a także renowację okolicznych przejść dla pieszych i dodanie nowej zieleni. Prace mają potrwać maksymalnie 4 miesiące od dnia zawarcia kontraktu.

Ulica Odyńca na Mokotowie, będąca jedną z głównych arterii dzielnicy, jest kolejnym miejscem planowanych prac. W 2022 roku zmodernizowano już jej odcinek od ulicy Puławskiej do Alei Niepodległości, teraz przyszła pora na dalszą część tej drogi. Podczas remontu odnowiony zostanie również fragment ulicy Baboszewskiej oraz zjazdy na ulice Tagore’a i Joliot-Curie. Zatoka autobusowa przy przystanku Wołoska 05 także przejdzie gruntowną modernizację.

Granice obu Prag przechodzi ulica Zamoyskiego, która wkrótce zostanie poddana całkowitej renowacji nawierzchni. Projekt obejmuje odcinek od budynku przy ulicy Targowej 1 do skrzyżowania z ulicą Lubelską, a także zjazd na al. Zieleniecką. Planowane są również prace na chodniku po południowej stronie ulicy oraz odnowa zatoki autobusowej przy przystanku Al. Zieleniecka 04.

Na liście planowanych remontów znalazła się również ulica Ordona w dzielnicy Wola. Szczególnie intensywne prace zaplanowano na odcinku między ulicami Wolską i Kasprzaka, gdzie frezowanie dotyczyć będzie centralnej części trasy. Chodniki wzdłuż tego odcinka również zostaną wyremontowane.

Kolejnym etapem przewidzianym w ramach tego projektu będzie modernizacja Placu na Rozdrożu oraz innych ulic na Woli. Jak zauważają warszawscy drogowcy, to tylko początek większych zmian, które mają poprawić jakość nawierzchni i bezpieczeństwo w stolicy.