Ustalono, że grupa przestępcza z Mazowsza, działająca między innymi w Siedlcach, została rozbita przez organy ścigania. Członkowie tej grupy korzystali finansowo z prostytucji, której ofiarami były niemal 100 kobiet. Posiadali też broń palną i byli zaangażowani w produkcję i dystrybucję narkotyków.

Zespół Prokuratora Krajowego z Mazowsza doprowadził do skazania członków tak zwanej grupy siedleckiej. Wśród skazanych znaleźli się Karol R., znany jako Lolek, jego ojciec Dariusz R., jego żona Sylwia R., a także wspólnicy Katarzyna Ch., Nicola L. i Elżbieta D.

Sąd Okręgowy w Siedlcach skazał wymienione osoby za wszystkie czyny oskarżenia według Prokuratury Krajowej. Wyroki są następujące: Karol R., alias Lolek, otrzymał łączną karę 9 lat więzienia oraz grzywnę w wysokości 14 tysięcy złotych, natomiast Dariusz R. został skazany na łączny wyrok 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a także grzywnę w wysokości 15 tysięcy złotych.

Sąd zdecydował o konfiskacie równowartości korzyści materialnych uzyskanych przez oskarżonych z popełnionych przestępstw, ustalił nawiązkę dla ofiary i wprowadził dodatkowe kary z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Sylwia R. i Katarzyna Ch. obie zostały skazane na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata, z zakazem przebywania w miejscach, w których świadczone są odpłatne usługi seksualne.

Przez okres próby obie kobiety były pod dozorem kuratora, a także musiały zapłacić grzywny: Sylwia R. 7 tysięcy złotych, a Katarzyna Ch. – także 7 tysięcy złotych. Dodatkowo, zarówno dla Sylwii jak i Katarzyny, orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa „równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z popełnionego przestępstwa” – odpowiednio ponad 324 tysięcy złotych i ponad 338 tysięcy złotych.

Nicola L. otrzymała wyrok sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok, grzywnę w wysokości 2 tysięcy złotych i nakaz unikania miejsc, gdzie świadczone są odpłatne usługi seksualne. Elżbieta D. została skazana na cztery miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok, grzywnę wynoszącą 7,5 tysiąca złotych oraz obowiązek pisemnego informowania sądu co pół roku o przebiegu okresu próby.

Sąd orzekł konfiskatę na rzecz Skarbu Państwa „równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z popełnionego przestępstwa” w kwocie 51 tysięcy złotych dla Elżbiety D. Dodatkowo, Karol R., alias Lolek, był zaangażowany w produkcję amfetaminy i handel narkotykami w ramach działalności grupy przestępczej. Jego ojciec, Dariusz R., również brał udział w przemyśle narkotykowym. Zarówno Karolowi jak i Dariuszowi zarzucono nielegalne posiadanie broni palnej – pistoletu maszynowego Scorpion – oraz posiadanie narkotyków.

Śledztwo wykazało, że w Siedlcach i innych miejscowościach działała zorganizowana grupa przestępcza, posiadająca broń palną i inne niebezpieczne przedmioty takie jak maczety, pałki teleskopowe, kastety. Karol R. był w tej grupie odpowiedzialny głównie za prowadzenie sieci agencji towarzyskich.