Warszawiacy mają teraz jeszcze więcej opcji, jeśli chodzi o bezpieczne pozbywanie się drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W ciągu ostatnich kilku tygodni, w strategicznych lokalizacjach stolicy, ustawiono nowe miejskie kontenery na odpady elektroniczne. Planowane jest utworzenie aż 55 takich punktów.

Tak zwane Miejskie Punkty Elektroodpadów (MPE) są specjalistycznymi pojemnikami przeznaczonymi do zbierania drobnych odpadów elektronicznych. Obejmują one zużyte telefony i ładowarki, przepalone żarówki, puste tonery, baterie, akumulatory czy uszkodzone drobne urządzenia elektroniczne. Już wcześniej takie punkty funkcjonowały w dzielnicach Bemowo, Bielany i Wola, ale niedawno zostały dodane nowe w Białołęce, Mokotowie, Pradze-Północ, Rembertowie i Śródmieściu. Każdy z nich to kilkanaście nowych pojemników na elektroodpady.

Projekt Miejskich Punktów Elektroodpadów finansowany jest w ramach inicjatywy Unii Europejskiej „Capital Cities”, która promuje współpracę między stolicami w zakresie zarządzania niebezpiecznymi odpadami. W projekcie uczestniczy warszawskie Biuro Gospodarki Odpadami we współpracy z różnymi dzielnicami m.st. Warszawy.

Ale MPE to nie jedyna możliwość pozbycia się elektroodpadów w Warszawie. Mieszkańcy mogą również zostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w sklepach z elektroniką, PSZOK-ach, MPSZOK-ach, Mobilnych Punktach Zbierania Elektrośmieci ElektroEko oraz w specjalnych pojemnikach firmy ElektroEko. Dodatkowo, miasto organizuje regularne akcje wymiany elektrośmieci na sadzonki drzew. Podczas tegorocznych wydarzeń udało się zebrać około 17 ton elektroodpadów, w tym także tych wielkogabarytowych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to nie tylko śmieci. Jest to potencjalne źródło cennych surowców, które mogą zostać ponownie wykorzystane. Przykładowo, stare telefony komórkowe zawierają złoto, srebro i miedź, które mogą być ponownie wykorzystane w produkcji różnych przedmiotów, takich jak czajniki, plomby dentystyczne czy nawet instrumenty muzyczne. Plastikowe elementy lodówek mogą z kolei służyć do produkcji kołpaków kół samochodowych.

Elektrośmieci są jednak źródłem niebezpiecznych substancji, takich jak rtęć, freon, azbest, kadm czy związki bromu. Te substancje mogą przenikać do gleby, wód gruntowych i powietrza. Dlatego też demontaż elektroodpadów powinien odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania.