Służby drogowe ogłosiły przetarg dotyczący prac modernizacyjnych na skrzyżowaniu ulic Ostrobramskiej i Poligonowej. Zmiany te mają na celu poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu w tym newralgicznym punkcie stolicy.

Planowane prace obejmują m.in. instalację nowej sygnalizacji świetlnej, która ma skuteczniej kierować ruchem zarówno kołowym, jak i pieszym. Co więcej, zainstalowane zostaną także nowe przejścia dla pieszych na powierzchni gruntu. To znaczne udogodnienie dla tej grupy użytkowników drogi, stanowiące kolejny krok w procesie stopniowego zwiększania liczby takich przejść na mapie Warszawy.

Dodatkowo, planowane jest wybudowanie ścieżki rowerowej wraz z odpowiednimi przejazdami. Ta decyzja jest konsekwencją rosnącej popularności tego środka transportu w stolicy, a jej realizacja przybliży nas do celu stworzenia bezpiecznych i komfortowych warunków dla rowerzystów.

Termin składania ofert w ramach tego przetargu został wyznaczony na 11 czerwca. To oznacza, że już niebawem dowiemy się, kto będzie odpowiedzialny za realizację tego ważnego dla mieszkańców Warszawy projektu.