Zarówno na lokalizacji budowy, jak i w specjalistycznej fabryce na Białołęce mają miejsce intensywne prace związane z powstawaniem tuneli, które stanowić będą ostatni fragment linii M2 na Bemowie. W fabryce trwa produkcja poszczególnych segmentów wielkich pierścieni, które stanowić będą obudowę tuneli i zostaną ułożone pod ziemią przy pomocy maszyn drążących.

Zanim rozpoczną się prace nad drążeniem tuneli na końcu linii M2 w rejonie Karolin, konieczne jest wyprodukowanie elementów zbrojenia. Odpowiednio przycięte i połączone za pomocą spawania tworzą one później półkolistą konstrukcję wewnętrzną tubingu. Produkcja tych składników rozpoczęła się niedawno.

Po przygotowaniu, zbrojenie w kształcie łuku jest umieszczane na wózku i następnie transportowane do urządzenia, które pokrywa je betonem. Po zabetonowaniu, element obudowy jest poddawany procesom zagęszczania, wygładzania oraz obróbki cieplnej. Następnie, forma musi „dojrzeć”, aby beton zdążył utwardzić się. Później, połączona z innymi półkolistymi fragmentami, tworzy pełny pierścień.

Wytworzone w ten sposób pierścienie mają średnicę około 6,5 metra i będą pokrywać tunelowe odcinki końcowego fragmentu linii M2. W sumie powstanie blisko 3800 takich konstrukcji. Na chwilę obecną gotowych jest około 80 sztuk, które docelowo będą przechowywane na placu budowy przy przyszłej stacji Karolin, gdzie znajduje się punkt startowy dla tarcz TBM.

Planowane jest, że drążenie tuneli za pomocą maszyn TBM rozpocznie się jeszcze w trakcie wakacji. Dwa tunele mają mieć łączną długość około 6,4 tysiąca metrów.

Aktualnie budowany odcinek drugiej linii metra składa się z trzech stacji i jego długość wynosi prawie 4 kilometry. Stacja C3 Lazurowa jest lokalizowana po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania ulic Lazurowej i Górczewskiej. Stację C2 Chrzanów zaplanowano pod ulicą Rayskiego, w pobliżu skrzyżowania z Szeligowską. Z kolei stacja C1 Karolin jest usytuowana pod ulicą Sochaczewską, na północnej stronie skrzyżowania z Połczyńską. Nieopodal, za stacją Karolin, budowane jest zaplecze techniczne dla całej linii – stacja techniczno-postojowa.

To właśnie na stacji techniczno-postojowej będą „zawijać na noc” składy obsługujące linię M2. Będzie tam także przeprowadzany serwis i naprawy pociągów metra.