Podczas najnowszego posiedzenia Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego w dzielnicy Praga-Północ, członkowie rady podkreślili konieczność szybkiego działania ze strony władz miasta Warszawy. Apelowali do nich o bezzwłoczne rozpoczęcie prac remontowych na zabytkowej kamienicy znajdującej się przy ulicy Brzeskiej numer 5. Ten architektoniczny klejnot nie jest obecnie wykorzystywany a stan jego zachowania pogarsza się w alarmującym tempie.

Barbara Domańska, przewodząca Komisji Architektury, zdecydowanie zaznaczyła, że to tylko szybka interwencja może uratować ten zaniedbany budynek. Dodatkowo, komisja zaapelowała do władz stolicy, aby podjęły decyzje dotyczące projektu „Zagospodarowanie nieruchomości w obszarze rewitalizacji na Pradze-Północ wraz z miejską częścią Bazaru Różyckiego”. Zadanie to dotyczy właśnie kamienic położonych między ulicami Brzeska, Ząbkowska i Targowa.

Długotrwałe procedury oraz brak jasnych ustaleń sprawiają, że niemożliwe jest planowanie i realizacja prac remontowych – wskazała Domańska. Zaproponowała też, aby wyłączyć z tego zadania kamienicę przy ul. Brzeskiej 5 – w jej opinii, taki krok miałby przyspieszyć proces remontu.

Teraz to na władzach Warszawy spoczywa obowiązek skupienia się na stanowisku przedstawionym przez komisję.