Pragniemy wyrazić radość z powodu Waszego licznie przybywającego udziału w darmowych zajęciach nordic walking, które są realizowane w Parku Skaryszewskim. Zajęcia mają miejsce dwa razy w tygodniu, każdego wtorku oraz soboty, o godzinie 10:00 rano. Punkt startowy naszych wspólnych spacerów to parking przy Hali „Saska” OSiR, na terenie Dzielnicy Praga-Południe, posiadający adres ul. Saska 80.

Chodzenie z kijkami, znane jako nordic walking, to niezwykle skuteczna forma poprawy kondycji fizycznej, zwiększenia odporności organizmu, ale też aktywnego spędzania czasu na łonie natury.

Możliwość uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach nordic walking jest efektem inicjatywy podjętej przez OSiR Dzielnicy Praga-Południe. Środki finansowe na ich realizację zostały przekazane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Zgłoszenia chętnych do udziału przyjmujemy w Hali „Saska”.