Niezwykle ważne prace remontowe rozpoczęły się na południowych pasach ruchu ulic Targowej i Zamoyskiego, obejmującej obszar między budynkiem znajdującym się pod adresem Targowa 1 a skrzyżowaniem z ulicą Lubelską. To znaczące przedsięwzięcie zakłada gruntowną wymianę obecnej nawierzchni.

Prace remontowe nie omijają również chodników. Ich fragmenty, rozciągające się od alei Zielenieckiej do ulicy Lubelskiej po południowej stronie drogi, zostaną poddane renowacji. Reszta chodnika zostanie wyłożona płytami, dzięki finansowaniu z budżetu obywatelskiego.

Część betonowych donic z kwiatami, które dotychczas ozdabiały okolicę rogatki, zostanie usunięta. W ich miejsce pojawią się naturalne obszary zieleni, które zapewnią dodatkową przestrzeń dla rosnących tam drzew. Dzięki temu zieleń będzie mogła swobodnie wzrastać w naturalnym środowisku.

Dodatkowo wprowadzone zostaną zmiany w systemie parkowania. Obecne parkowanie skośne zostanie przekształcone w bezpieczne parkowanie równoległe. Planowane są też modyfikacje w organizacji ruchu, które przewidują zmiany w układzie pasów ruchu na jezdniach.