Oficerowie policji z naszej lokalnej jednostki wzięli udział w rodzinnej uroczystości na świeżym powietrzu, zorganizowanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Ostrobramska”. To wydarzenie miało miejsce przy ulicy Łukowskiej. Zgromadzeni tłumnie mieszkańcy mieli okazję przyjrzeć się sprzętowi policyjnemu, w tym radiowozowi oraz innym elementom wyposażenia służb mundurowych. Wszystko to, by lepiej poznać pracę tych, którzy strzegą naszego bezpieczeństwa.

Szeroko zakrojone działania profilaktyczne przeprowadzone przez funkcjonariuszy były istotnym punktem programu pikniku. Ze szczególnym naciskiem skierowane one były do najmłodszych uczestników wydarzenia – dzieci i młodzieży. W ramach pogadanek i rozmów, mundurowi dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Ciekawą formą edukacji były prezentacje filmów krótkometrażowych o tematyce związanej z bezpieczeństwem. Przy pomocy tabletu policjanci pokazywali filmy edukacyjne, między innymi na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Był to otwarty piknik, taki mobilny punkt spotkań policji z mieszkańcami, gdzie każdy mógł zadać pytanie i porozmawiać z oficerem na luzie.