Sekwencja projektów, które mają być zaprezentowane mieszkańcom na karcie do głosowania jest już ustalona. Głosowanie na preferowane przedsięwzięcia w wybranych dzielnicach będzie możliwe od 15 do 30 czerwca.

W procesie decyzyjnym dotyczącym budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każda osoba mieszkająca na terenie miasta stołecznego Warszawy. To oznacza, że prawo do udziału mają również dzieci, które są mieszkańcami Warszawy i mieszkają tam ze swoimi rodzicami lub opiekunami prawnymi. W przypadku dzieci poniżej 13 roku życia, to rodzic lub opiekun prawny wypełnia kartę do głosowania w ich imieniu. Jednakże, młodzież powyżej 13 roku życia ma prawo głosować samodzielnie, choć rodzice lub opiekunowie prawni mogą pomóc im wypełnić i podpisać formularz projektu.

Jeśli chodzi o liczbę projektów, na które można oddać swój głos, istnieje określony limit. Maksymalna liczba lokalnych projektów dzielnicy, na które można zagłosować, wynosi 15, a dla projektów ogólnomiejskich – 10. Łącznie, każdy mieszkaniec może wyrazić poparcie dla maksymalnie 25 różnych projektów.

Co do ilości projektów, które mogą zwyciężyć w poszczególnych dzielnicach, nie ma określonej liczby. Wszystko zależy od kosztu projektów, które zdobędą największą liczbę głosów. Liczba projektów, które zostaną skierowane do realizacji, jest ograniczona kwotą przewidzianą na finansowanie budżetu obywatelskiego na poziomie dzielnicowym lub ogólnomiejskim. Co oznacza, że mogą wygrać kilka drogich przedsięwzięć albo wiele tańszych i mniejszych projektów. Warto jednak pamiętać, że projekty kwalifikują się do realizacji tylko wtedy, gdy zdobędą co najmniej 50 ważnych głosów na poziomie dzielnicy lub przynajmniej 100 ważnych głosów dla projektów ogólnomiejskich.

Głosowanie rozpoczyna się 15 czerwca i trwa do końca tego miesiąca. Istnieje możliwość oddania głosu zarówno elektronicznie (poprzez dedykowaną stronę internetową), jak i tradycyjnie – w formie papierowej – w Wydziale Obsługi Mieszkańców Dzielnicy Praga-Północ podczas godzin pracy urzędu.