Święto Europejskiego Numeru Alarmowego 112 przypadające na 11 lutego jest także okazją do celebrowania i docenienia ciężkiej pracy operatorów z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w stolicy, które w roku 2023 odebrało ponad milion połączeń. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki, wykorzystali ten dzień by wręczyć specjalne wyróżnienia pracownikom centrum.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego działa na terenie Warszawy już od dekady. Pierwsze zgłoszenie alarmowe zostało tam przyjęte 27 listopada 2013 roku. Centrum obsługuje połączenia kierowane pod numer 112, oraz dzięki umowie z województwem mazowieckim, pod numery 997 i 998. Zgłoszenia na te numery są zupełnie bezpłatne.

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, podczas spotkania zeznawał: „Bezpieczeństwo jest dla nas wszystkich najważniejsze. Operatorzy wykonują niezwykle ciężką pracę, ratującą życie ludzi. Wczoraj mieliśmy okazję świętować Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112, pod który dzwonią np. dzieci, które nie mogą obudzić swoich rodziców, osoby starsze oszukiwane przez przestępców, czy osoby zagubione w lesie”.

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wręczyli specjalne wyróżnienia operatorom numeru alarmowego. Podkreślali jak istotna dla społeczności, ale również jak trudna i stresująca jest praca operatorów, wiążąca się z odpowiedzialnością za życie, zdrowie oraz bezpieczeństwo innych osób.

Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki zauważył: „Jednym z moich najważniejszych obowiązków jako wojewody jest zapewnienie bezpieczeństwa, szczególnie w zakresie zarządzania kryzysowego. Mazowsze jest unikalne, gdyż ma aż dwa Centra Powiadamiania Ratunkowego. W nich pracuje łącznie około 140 osób. Decyzje podejmowane przez operatorów często są kwestią życia i śmierci, wymagają szybkiego działania oraz przekierowania odpowiednich służb.”

Pośród nagrodzonych znaleźli się między innymi Monika Szczuchniak, Mirone Selatnie, Jarosław Stefaniak, Marzena Kamińska i Łukasz Kulbicki. Wyróżnieniami dla operatorów podzieli się również Tomasz Sybilski – wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady m.st. Warszawy oraz Michał Domaradzki – dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa.

System Powiadamiania Ratunkowego funkcjonuje w całej Polsce dzięki 17 Centrom Powiadamiania Ratunkowego. Dwa z nich znajdują się na terenie województwa mazowieckiego, w Warszawie i Radomiu. W warszawskim centrum pracuje 66 operatorów. Średni czas oczekiwania na połączenie z operatorem wynosi teraz jedynie 9 sekund, a średni czas rozmowy to 150 sekund. Niestety, nadal problemem są niezasadne połączenia, które stanowią aż 36% obsłużonych zgłoszeń.

Pod hasłem „112 – ten numer ratuje życie” odbył się też konkurs dla uczniów szkoł podstawowych. W tym roku było to już czwarte jego wydanie, ale po raz pierwszy był to konkurs literacki. Zgłoszenia napłynęły od uczniów ze 34 szkół podstawowych, którzy przysłali łącznie 88 prac. Nagrodzeni zostali laureaci obu kategorii wiekowych: uczniowie klas IV-VI i uczniowie klas VII-VIII.