Pierwszy akapit opisuje znaną już instytucję w naszej dzielnicy – Dzielnicową Komisję Dialogu Społecznego. Jest to miejsce, gdzie organizacje pozarządowe z naszego rejonu mają możliwość współtworzenia i konsultowania strategii dla dzielnicy. Role przewodniczącego pełni Paweł Jarosz, który otworzył ostatnie spotkanie tej komisji.

Kolejny punkt dotyczył przedstawienia nowego koordynatora od strony Zarządu Dzielnicy Praga-Południe. W bieżącej kadencji zaszczytem partnerskiej współpracy z DKDS obdarowany został wiceburmistrz Łukasz Polinceusz.

Następnie wszyscy zgromadzeni mieli okazję wysłuchać relacji pani Krystyny Radkowskiej, reprezentującej Fundację Zwalcz Nudę. Omówiła ona szczegóły Południowo-Praskich Prezentacji, które miały miejsce 16 czerwca w ogrodach CPK.

Centralnym tematem spotkania było jednak zaprezentowanie „Ustawy Kamilka”. Prezentację na ten temat przeprowadziła przedstawicielka Fundacji Boris. Ustawa ta stanowi inicjatywę skierowaną na ulepszenie ochrony dzieci przed przemocą oraz zapewnienie im wszechstronnej pomocy w sytuacjach krzywdzenia.