Dnia 28 czerwca 2024 r. w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Praga-Południe miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024. Wydarzeniu przewodniczyli Tomasz Kucharski, Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe miasta stołecznego Warszawy, oraz jego zastępczyni Bożena Przybyszewska, którzy wykorzystali tę okazję do wyrażenia swojej wdzięczności dla nauczycieli z terenu dzielnicy za ich nieocenioną pracę i pełne poświęcenie.

Aleksandra Wilska, Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania, dokonała szczegółowego przeglądu działań swojego Wydziału w mijającym roku szkolnym. Omówiła najważniejsze inicjatywy i wydarzenia, jakie miały miejsce na terenie dzielnicy, a także wyzwania, z którymi musieli zmierzyć się dyrektorzy placówek oświatowych w Pradze-Południe. Szczegółowa analiza działań Wydziału i placówek oświatowych pozwoliła na pełne zrozumienie skali wysiłku włożonego w edukację młodego pokolenia.

Uroczystość została zwieńczona wzruszającym pożegnaniem Dyrektorów, którzy zakończyli swoją kadencję. To symboliczne wydarzenie podkreślało wartość ich wkładu w rozwój oświaty na Pradze-Południe i stanowiło piękną puentę spotkania.