Ze względu na drastyczne spadki temperatur, policjanci ze stacji Północna Praga intensywnie monitorują miejsca, które mogą być wykorzystywane jako schronienie przez osoby bezdomne. Funkcjonariusze dbają, aby te osoby nie były narażone na ryzyko wychłodzenia ciała. W trosce o mieszkańców miasta, szczególną opiekę zapewniają również seniorom oraz osobom będącym pod wpływem alkoholu przebywającym na otwartym terenie. Każdemu, kto jest w potrzebie, oferowana jest pomoc. Policjanci informują również o lokalizacjach centrów wsparcia, schronisk dla osób bezdomnych oraz stołówek. Zachęcamy wszystkich do działania – jeśli widzisz osobę, której zdrowie lub życie może być zagrożone, nie wahaj się skontaktować z numerem alarmowym.

Zimą osoby bezdomne, samotne i bezsilne często borykają się z problemem znalezienia schronienia przed chłodem. Z desperacji, szukają one dachu nad głową w opuszczonych budynkach, piwnicach czy na działkach, często usiłując ogrzać się za pomocą alkoholu. Niestety, takie miejsca są zazwyczaj pozbawione podstawowych udogodnień, takich jak ogrzewanie czy okna, a przebywanie w nich może stanowić realne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia.

Funkcjonariusze policji zwracają szczególną uwagę na osoby spotykane w pobliżu dworców, przystanków autobusowych, parków, działek oraz klatek schodowych. Policjanci doskonale rozumieją ryzyko związane z przebywaniem na otwartym powietrzu podczas mroźnych dni i nocy.

Podobnie jak w latach ubiegłych, policjanci współpracują z różnymi instytucjami i organizacjami pomocowymi, prowadząc działania prewencyjne skierowane do osób najbardziej potrzebujących wsparcia.

Zachęcamy wszystkich do bycia czujnym i dbałym o osoby, które mogą być narażone na skutki niskich temperatur. Nie przechodźmy obojętnie obok osób leżących przy drodze czy ubranych nieadekwatnie do warunków pogodowych. Szczególnie należy zwracać uwagę na dzieci, seniorów oraz bezdomnych. Często od naszej empatii i chęci udzielenia pomocy zależy ich życie. O każdej niepokojącej sytuacji warto powiadomić służby ratownicze.