Urząd Dzielnicy Praga Południe w Warszawie przystąpił do otwarcia ofert w ramach postępowania przetargowego, którego celem jest przebudowa skrzyżowania ulic Ostrobramskiej i Poligonowej. Wykonane zostanie tam długo oczekiwane przez lokalną społeczność przejście dla pieszych na poziomie terenu.

W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu zgłosiło się łącznie pięć przedsiębiorstw. Ich propozycje finansowe oscylują między kwotą około 2,5 a 3 miliony złotych. Aby podejmować decyzję w tym postępowaniu, Urząd zwrócił się do Rady Miasta st. Warszawy o dodatkowe fundusze.

Jednakże, ostateczne rozstrzygnięcie zależy od uzyskania niezbędnego finansowania. W przypadku pozytywnej decyzji, wybrany wykonawca dysponować będzie 120 dni na finalizację projektu licząc od momentu podpisania umowy.

Obserwacje pokazują, że mieszkańcy Warszawy preferują korzystanie z przejść naziemnych niż kładki, zwłaszcza tam, gdzie mają do tego możliwość. Przykładem jest skrzyżowanie Czerniakowskiej i Chełmskiej, gdzie naziemne przejście dla pieszych usytuowane jest tuż obok kładki.

Podczas pomiarów ruchu przeprowadzonych w godzinach popołudniowego szczytu (15:45-16:45), odnotowano ruch 302 pieszych. Z tych danych jednoznacznie wynika, że aż 272 osoby, co stanowi ponad 90% wszystkich przechodniów, wybrało przejście naziemne. To potwierdza trend odchodzenia od kładek na rzecz naziemnych przejść dla pieszych jako słuszny kierunek zmian.