Funkcjonariuszki Policji, które specjalizują się w społecznej profilaktyce, zorganizowały spotkanie edukacyjne dla uczniów z IV Liceum Ogólnokształcącego zlokalizowanego przy ulicy Saskiej. Przedstawiały tematy dotyczące problemów młodych ludzi, takich jak zagrożenia wynikające z prawnej odpowiedzialności za własne działania, agresję i przemoc pomiędzy rówieśnikami. Ponadto, poruszono również kwestie możliwości jakie otwiera przed młodymi ludźmi służba w Policji.

Podczas spotkania z młodzieżą, policjantki skupiły się na omówieniu współczesnych zagrożeń, które mogą napotkać młodzi ludzie w codziennym życiu. Zaznaczyły konsekwencje prawne, jakie niesie za sobą popełnienie różnych przestępstw. W odpowiedzi na pytania uczniów, służyły radą i ostrzeżeniem, a ich głównym celem było działanie prewencyjne i profilaktyczne.

W trakcie edukacyjnych spotkań, uczniowie otrzymali szereg informacji na temat służby w Policji. Funkcjonariuszki omówiły zarówno kryteria, które musi spełniać przyszły policjant, jak i opisały proces rekrutacji. Przedstawiły również możliwości rozwoju i edukacji zawodowej w tym zawodzie. Swoje wystąpienie wzbogaciły o osobiste doświadczenia nabyte podczas swojej służby.