Absolwentka Wyższej Szkoły Menedżerskiej, obecnie pełniąca funkcję policjantki w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI, specjalizująca się w prewencji kryminalnej, poprowadziła edukacyjne spotkanie dla uczniów swojej dawnej szkoły. Celem wykładu było uświadomienie młodzieży o potencjalnych niebezpieczeństwach związanych z korzystaniem z popularnej formy transportu, jakim jest przejazd „na aplikację”. Głównym zadaniem policjantki było instruowanie uczniów, na co powinni zwracać uwagę podczas korzystania z tej formy przemieszczania się, aby zapewnić sobie bezpieczną podróż.

Całe spotkanie odbyło się w Wyższej Szkole Menedżerskiej, zlokalizowanej przy ulicy Kawęczyńskiej 36 na Pradze Północ. Celem tego spotkania było zapoznanie młodzieży z głównymi założeniami kampanii społecznej o nazwie „Świadomość”, skierowanej do osób korzystających z przejazdów „na aplikację”. Prezentację poprowadziła młodsza aspirant Agnieszka Wiatrowicz – Grabowska, która na co dzień zajmuje się prewencją kryminalną.

Biorąc pod uwagę popularność tego rodzaju transportu wśród młodzieży, funkcjonariuszka podkreśliła znaczenie ostrożności podczas korzystania z niego. Wyjaśniła również, jak sprawdzić, czy samochód, który pojawił się pod adresem podanym przez pasażera, jest tym samym, który został wybrany w aplikacji. Pokazała też, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo i komfort podczas podróży oraz jakie sygnały od kierowcy powinny wzbudzić naszą czujność. Poruszyła także temat przejazdów przeznaczonych wyłącznie dla kobiet, prowadzonych jedynie przez kierowców-kobiety.

Podczas spotkania profilaktycznego, młodsza aspirant Wiatrowicz – Grabowska pokazała film edukacyjny, który skupiał się na potencjalnych zagrożeniach związanych z nawiązywaniem nowych znajomości, na przykład podczas imprez w klubach czy na dyskotekach. Informacje zawarte w filmie oraz całość prezentacji zrobiły duże wrażenie na licealistach, uświadamiając im, jakie niebezpieczne sytuacje mogą ich spotkać.

Głównym celem tego typu spotkań profilaktycznych jest edukacja młodzieży na temat różnych form zagrożeń, które mogą napotkać na swojej drodze.