Renomowany warszawski szpital ginekologiczno-położniczy, zlokalizowany na ulicy Żelaznej, po raz kolejny został uhonorowany certyfikatem „Szpital Przyjazny Dziecku”. Certyfikat ten jest wynikiem globalnej inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), mającej na celu promowanie i utrzymanie najwyższych standardów opieki medycznej nad kobietami i nowonarodzonymi dziećmi, włączając w to prawo do karmienia piersią.

Inicjatywa „Szpital Przyjazny Dziecku” została uruchomiona w 1992 roku; jej głównym celem było przywrócenie właściwych praktyk dotyczących karmienia niemowląt na całym świecie. W Polsce, Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią, działający w imieniu WHO i UNICEF, jest odpowiedzialny za przyznawanie certyfikatów tej rangi.

To już 30 lat od momentu, gdy Szpital św. Zofii w Warszawie, jako pierwszy w mieście i jeden z pierwszych w kraju, otrzymał cenny tytuł „Szpitala Przyjaznego Dziecku”. Certyfikat ten jest dowodem na to, że placówka na ulicy Żelaznej gwarantuje przyszłym matkom, a także ich dzieciom, nie tylko najwyższą jakość opieki medycznej, ale również ludzką życzliwość i szacunek. Szpital św. Zofii, razem z dwoma innymi miejskimi placówkami, został uznany przez pacjentki za jedną z dziesięciu najlepszych placówek w Polsce, w rankingu przygotowanym przez fundację „Rodzić po Ludzku” – podkreśla Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Szpital św. Zofii po raz pierwszy zdobył tytuł „Szpitala Przyjaznego Dziecku” w 1994 roku, stając się tym samym pierwszą warszawską placówką oraz piątą w Polsce do otrzymania tego certyfikatu. Obecnie, po ostatniej wizycie i ocenie Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią, placówka ponownie uzyskała certyfikat na kolejne pięć lat potwierdzający przestrzeganie kryteriów programu „Szpital Przyjazny Dziecku”.

Placówki uhonorowane tym certyfikatem implementują specjalny program opieki nad matkami w okresie połogu, a także noworodkami, który jest opisany w tzw. 10 krokach. Inicjatywa ta ma na celu przede wszystkim promowanie karmienia piersią i zapewnienie pacjentkom najwyższej jakości opieki medycznej, zgodnej z wytycznymi WHO – mówi Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta Warszawy.

Personel szpitala św. Zofii pomaga matkom zarówno w rozpoczęciu, jak i podtrzymaniu laktacji. Pokoje laktacyjne są dostępne dla matek w każdym oddziale, a także na terenie całego szpitala. W szpitalu pracuje również zespół laktacyjnych konsultantek, które współpracują z położnymi i pielęgniarkami odpowiedzialnymi za opiekę nad matką i dzieckiem.

Pacjentki mają dostęp do poradnika „Karmienie piersią krok po kroku”, który można znaleźć zarówno w formie drukowanej, jak i digitalnej na stronie internetowej szpitala. Kod QR umieszczony na drzwiach każdej sali umożliwia szybki dostęp do tego poradnika.