Dziś odbyła się uroczystość, podczas której prezydent stolicy Polski, Rafał Trzaskowski, wręczył odznaczenia za 50 lat wspólnego życia małżeńskiego. Ponad 90 par, które przekroczyły ten magiczny próg, zostało uhonorowanych tym wyjątkowym wyróżnieniem państwowym na pierwszej tego typu ceremonii w obecnym roku.

Rafał Trzaskowski z uśmiechem przyznał, że takie chwile są jednymi z najprzyjemniejszych podczas pełnienia funkcji prezydenta miasta. Podkreślił, że to właśnie małżeństwo, jako świadomy wybór dwojga kochających się ludzi, jest podstawą szczęśliwego i trwałego związku. Mimo iż sam jest mężem tylko od 20 lat, zdaje sobie sprawę z ilości miłości i cierpliwości potrzebnej do utrzymania harmonii w małżeństwie.

Podczas swojej kadencji, Rafał Trzaskowski miał okazję wręczyć medale aż 1970 parom. Uczestniczył w 61 ceremoniach, które miały miejsce w latach 2019-2023. Najwięcej par (558) uhonorowano w 2019 roku podczas 29 uroczystości, natomiast najmniej (185) w 2020 roku, kiedy odbyło się tylko 5 ceremonii. Dzisiejsza uroczystość jest wyjątkowa, gdyż przekroczono na niej liczbę 2000 par uhonorowanych medalem.

Jedna z odznaczonych par, Irena i Walenty, którzy są ze sobą już 52 lata, uważają, że kluczem do długotrwałego małżeństwa jest zgodność i wzajemne zrozumienie. Wanda i Wiesław, małżeństwo od 51 lat, podkreślają znaczenie silnych więzi rodzinnych – mają troje dzieci i czworo wnuków. Inna para, Irena i Andrzej, także z 52-letnim stażem małżeńskim, mówią o ważności wytrwałości i tolerancji.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to odznaczenie nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ma formę sześciopromiennej gwiazdy z napisem „za długoletnie pożycie małżeńskie” i dwiema srebrzystymi różami na odwrocie.