Policja jest wszechobecna i nieustannie dba o bezpieczeństwo społeczności. Jej działania nie ograniczają się tylko do interwencji, ale także obejmują profilaktykę i edukację. Celem takich działań jest dotarcie do jak największej liczby mieszkańców, bez względu na ich wiek. To dlatego często można spotkać funkcjonariuszy w parkach, na placach czy osiedlach mieszkalnych.

Mobilna profilaktyka to już codzienność. Zamiast biernie czekać na możliwe zagrożenia, policjanci aktywnie angażują się w działania prewencyjne. Ten sposób pracy pozwala na efektywną edukację społeczności, co z kolei wpływa na poprawę bezpieczeństwa ogółu.

Jednym z takich miejsc, gdzie możemy zaobserwować mobilną profilaktykę w akcji jest Praga-Południe. Tamtejsi mieszkańcy mogą spotkać policjantki spacerujące między blokami mieszkalnymi, tablet w ręku, prezentujące krótkometrażowe filmy edukacyjne. Działania te są podejmowane z myślą o tym, aby materiały edukacyjne docierały nie tylko do przedszkolaków i uczniów, ale również do szerszej grupy odbiorców.

Poprzez takie działania, policja stara się edukować społeczeństwo w zakresie przestrzegania przepisów i dbania o własne bezpieczeństwo. Mobilna edukacja to nowoczesna forma nauczania, która skupia się na praktycznej stronie bezpieczeństwa. Dzięki temu każdy mieszkaniec ma szansę dowiedzieć się, jak efektywnie zapewnić sobie i swoim bliskim bezpieczeństwo.