Dzisiejszy dzień przyniesie spotkanie społeczne i debatę z funkcjonariuszami policji przy ulicy Ząbkowskiej. Spotkanie będzie koncentrować się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem mieszkańców oraz problematyce oszustw w sieci.

Debatę zorganizowaną pod sloganem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ – Aktywizacja społeczności lokalnej” zaplanowano na godzinę 17.00. Miejsce spotkania to siedziba Administracji osiedla Kijowska RSM Praga, umiejscowiona przy ul. Ząbkowskiej 42.

Podczas tego zgromadzenia funkcjonariusze omówią działania, które podjęli w odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez uczestników podczas debaty społecznej z poprzedniego roku.

O godzinie 17.30 rozpocznie się również debata społeczna, zatytułowana „Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania, w ruchu drogowym, oszustwa internetowe i bezpieczny senior”. Jej celem będzie omówienie aktualnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa w lokalnej społeczności.