Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, obecnie tymczasowo mieści się w budynku znanym jako Muzeum nad Wisłą. Niedługo jednak ta placówka zmieni swoje oblicze i przejdzie transformację w Pawilon Tańca i Innych Sztuk Performatywnych. W celu wyboru najbardziej interesującej koncepcji dla tej nowej przestrzeni, rozpoczyna się konkurs. Termin składania zgłoszeń upływa 1 września.

Propozycje na program artystyczny dla Pawilonu Tańca i Innych Sztuk Performatywnych mogą składać kuratorzy, kuratorki oraz zespoły artystyczne. Aby zgłosić swój pomysł, trzeba wypełnić formularz do pierwszego dnia września. Formularz powinien zawierać informację na temat dotychczasowego doświadczenia zawodowego zgłaszającego, a także szczegółowy plan na pierwszy rok działalności nowego miejsca wraz z koncepcją kuratorską.

Kiedy wszystkie zgłoszenia zostaną zebrane, jury konkursu zaprosi wybrane osoby do drugiego etapu. Kandydaci będą musieli zaprezentować zgłoszone wcześniej propozycje programowe. Podczas oceny jury zwróci uwagę nie tylko na aspekt artystyczny prezentowanych koncepcji, ale także na praktyczność ich realizacji w określonym czasie i przy danym budżecie. W listopadzie poznamy zwycięską koncepcję kuratorską.

Budowa Pawilonu nad Wisłą jest odpowiedzią na potrzebę, która od lat pojawiała się wśród przedstawicieli środowiska artystycznego – tworzenia miejsca dedykowanego tańcowi, performansom i choreografii – mówi Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka Warszawy.

Cały proces powstawania pilotażowego programu tanecznego dla Pawilonu nad Wisłą koordynuje stołeczne Biuro Kultury. Do dyskusji na temat nowej przestrzeni zaproszono warszawskie środowisko artystyczne, przedstawicieli tańca i performansu oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz kultury. Za badania i konsultacje środowiskowe odpowiada Warszawskie Obserwatorium Kultury, które będzie również odpowiedzialne za ewaluację rocznego pilotażu w nowej przestrzeni.

Zanim Pawilon nad Wisłą będzie mógł w pełni funkcjonować jako miejsce dedykowane sztuce performatywnej, wymagać będzie modernizacji i dostosowania do specyfiki produkcji wydarzeń tanecznych. Prace remontowe mają rozpocząć się pod koniec tego roku, a sam pilotażowy program powinien ruszyć w połowie 2025 roku.