W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r. odbyło się spotkanie z okazji obchodów 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Miało to miejsce 3 marca 2023 roku. W szkole zorganizowano spotkanie, które było związane z obchodami 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Podczas tego wydarzenia uczniowie i nauczyciele mieli okazję zapoznać się z historią tego wydarzenia i zrozumieć jego znaczenie dla Polski.

Powstanie Styczniowe – ważne wydarzenie godne uhonorowania

Wartościowy dar dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r. został przekazany przez Danielę Komosę – Radną Dzielnicy Praga-Północ, reprezentującą Stowarzyszenie Kocham Pragę, a także harcerkę i nauczycielkę wielu pokoleń Prażan. Jest to wyjątkowa teczka z rysunkami Artura Grottgera, wydana w 1888 roku w Wiedniu, któremu poświęcono trzy cykle prac z tematyki powstańczej. Radna Komosa pokryła koszty introligatorskie, aby jak najlepiej zachować wartość albumu, który ma już 135 lat.

W wydarzeniu uczestniczyli także wyjątkowi goście, uczestnicy Powstania Warszawskiego: Zbigniew Daab ps. Kapiszon, Feliks Waśkiewicz ps. Czarny oraz prof. Leszek Żukowski ps. Antek. Spotkanie z uczniami miało na celu zwiększenie ich wiedzy i zrozumienia znaczenia powstania styczniowego dla Polski. Zastępca Burmistrza Jacek Wachowicz, reprezentujący Urząd Dzielnicy Praga-Północ, podkreślił znaczenie pracy Dyrektor Szkoły Małgorzaty Ryder w kształtowaniu postaw patriotycznych wśród uczniów. To właśnie dzięki takim inicjatywom i darom, jak ten przekazany przez Radną Komosę, młode pokolenie może bardziej zrozumieć i docenić naszą historię.

Spotkanie uczniów z kombatantami to nie tylko okazja do posłuchania opowieści o tamtych trudnych czasach, ale przede wszystkim niepowtarzalna szansa na zapoznanie się z żywymi świadkami historii i wyrażenie im szacunku i podziękowania za ich odwagę i poświęcenie. To także moment, który pobudza w uczniach empatię i wzmacnia poczucie związku z ojczyzną oraz rozwija ich postawę patriotyczną. Dlatego tak ważne jest, aby takie spotkania organizować jak najczęściej, aby młode pokolenie nie zapominało o bohaterach, którzy walczyli o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny.