Sierżant sztabowy Dawid Szwed, pełniący funkcję dzielnicowego w komisariacie w warszawskim Wawrze, rozpoczął własną akcję charytatywną. Jego ambicją było zachęcić do udziału w niej również pozostałych pracowników komisariatu. W tym celu, w sekretariacie Wydziału Prewencji komisariatu, umieszczonym przy ulicy Mrówczej, postawił puszkę na datki, oznaczoną nazwą akcji oraz wszelkimi informacjami niezbędnymi do potwierdzenia jej prawdziwości.

Gdyby ktoś miał ochotę dołączyć do tej inicjatywy i wesprzeć ją choćby symbolicznym gestem, jest do tego gorąco zachęcany. Jest to wyraz wielkiego uznania dla zaangażowania sierżanta sztabowego Szweda, którego ogromne serce zarówno podziwiamy, jak i wspieramy.

Podzielmy się tym, co mamy. Odpowiedzmy na wartościowy gest sierżanta sztabowego Dawida Szweda, dzielnicowego z Wawra, który podjął wyzwanie zorganizowania zbiórki pieniężnej na cele charytatywne. Specjalna puszka na datki znajduje się w sekretariacie Wydziału Prewencji komisariatu, przy ulicy Mrówczej. Tam też dostępne są wszelkie niezbędne informacje dotyczące tej akcji i zaangażowania dzielnicowego.

Składamy wyrazy uznania dla pomysłowości, zaangażowania i wielkiego serca sierżanta sztabowego Dawida Szweda. Każda działalność na rzecz potrzebujących jest godna pochwały i wsparcia.