W określone dni Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji prowadzi specjalne działania pod nazwą „PRZEWOZY 2023”. Są one skierowane na kontrolę osób i firm zajmujących się usługami przewozu osób, zarówno bezpośrednio, jak i jako pośrednicy.

Nie tylko w trakcie zwykłej służby, ale zwłaszcza podczas tych specjalnych działań, funkcjonariusze wykrywają kierowców oraz przewoźników prowadzących swoją działalność w sposób niezgodny z prawem. Nieprawidłowości mogą dotyczyć zarówno niewłaściwego świadczenia usług transportowych przez podmioty nie posiadające do tego odpowiednich uprawnień, jak i wprowadzanie w błąd kontrahentów co do charakteru prowadzonej działalności, na przykład poprzez udawanie legalnego przewoźnika.

Działania o nazwie „PRZEWOZY 2023” są też realizowane przez funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji na obszarze miasta stołecznego Warszawa. Sprawdzają oni legalność działalności przewoźników, biorąc pod uwagę nie tylko posiadane przez nich uprawnienia, ale również stan techniczny pojazdów, ich oznakowanie oraz posiadane wyposażenie dodatkowe. Celem tych działań jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z usług przewozowych, ale także innych uczestników ruchu drogowego.