W trakcie najnowszego zebrania komisji architektury i planowania przestrzennego na Pradze-Północ, które miało miejsce dzień wcześniej, radni zaapelowali do zarządzających stolicą o szybkie podjęcie działań renowacyjnych w odniesieniu do zaniedbanej kamienicy mieszczącej się pod adresem Brzeska 5. Ten zabytkowy obiekt nie jest dostępny dla użytku publicznego i jego stan techniczny pogarsza się w alarmującym tempie.

Przewodnicząca komisji architektury, Barbara Domańska, wyraziła przekonanie, że jedynie natychmiastowe działania mogą uratować ten cenny obiekt przed całkowitym zniszczeniem. Komisja zwróciła się również do władz miasta Warszawy z wezwaniem, aby podjęły decyzję dotyczącą dalszego postępowania z projektem pt. „Zagospodarowanie nieruchomości w obszarze rewitalizacji na Pradze-Północ wraz z miejską częścią Bazaru Różyckiego”. W centrum uwagi są tutaj kamienice znajdujące się w kwartale ulic Brzeska, Ząbkowska i Targowa.

Domańska tłumaczyła, że nieustannie ciągnące się procedury oraz brak konkretnych ustaleń w tej kwestii prowadzą do paraliżu i niemożności planowania oraz realizacji prac remontowych w zaniedbanych kamienicach, które są objęte tym projektem. Radni wysunęli propozycję wyłączenia nieruchomości przy ulicy Brzeskiej 5 z tego zadania, co mogłoby przyspieszyć jej renowację.

Obecnie to, jak zostanie potraktowany apel Komisji, zależy od decyzji władz miasta Warszawy.