Jeśli w twoim najbliższym środowisku jest ktoś, kto boryka się z problemem uzależnienia, to też jesteś dotknięty tym problemem jako osoba współuzależniona. Wykorzystaj możliwość wsparcia specjalistów.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach zatytułowanych „Jak sobie radzić z uzależnieniem bliskich – współuzależnieni dla współuzależnionych”. Celem tych spotkań jest pomoc osobom współuzależnionym w nawiązywaniu kontaktu i wymianie doświadczeń.

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia cennych informacji oraz pomocy od ekspertów w dziedzinie pracy z osobami uzależnionymi. Spotkania stanowią okazję do zrozumienia procesu uzależnienia i znalezienia skutecznych metod radzenia sobie z tym trudnym problemem.