W najbliższym czasie, mieszkańcy Pragi-Południe będą mogli zaobserwować rozpoczęcie istotnych prac remontowych w ich okolicy. To właśnie ulica Witolińska jest na celowniku ekip remontowych, które przystąpią do gruntownej modernizacji nawierzchni drogowej oraz chodników. Ale to nie wszystko – także krawężniki i zatoki postojowe zostaną poddane renowacji, by poprawić komfort korzystania z tej części infrastruktury miejskiej.

Pierwszy etap naprawy ulicy Witolińskiej nie będzie wiązał się z koniecznością jej całkowitego zamknięcia. Nie planuje się również wprowadzenia żadnych objazdów, dzięki czemu codzienne funkcjonowanie mieszkańców tego rejonu nie powinno być znacząco zakłócone. W momencie, gdy ekipy remontowe przystąpią do planowanego frezowania jezdni, odpowiednio wcześniej zadbają o poinformowanie lokalnej społeczności, aby ta mogła bezproblemowo dostosować się do nowych warunków.

Zakładany koszt całego przedsięwzięcia to kwota rzędu 3 milionów złotych. Mimo że jest to wydatek znaczący, inwestycja ta ma na celu przede wszystkim poprawę jakości życia mieszkańców poprzez wprowadzenie istotnych ulepszeń w infrastrukturę drogową.