Urzędowi Praga Północ, z inicjatywy lokalnej zgłoszonej przez mieszkańców, organizuje turniej brydża, skierowany do wszystkich miłośników tej gry. To wydarzenie to część szerszej aktywności społecznej, której celem jest promowanie brydża wśród różnych grup wiekowych.

Przez pierwszą połowę grudnia odbędą się warsztaty brydżowe, dostosowane do różnych poziomów zaawansowania: od początkujących po zaawansowanych graczy. Wszystkie te sesje edukacyjne będą bezpłatne i dostępne dla każdego, kto chce poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności związane z tą grą. Warsztaty zakończą się finałowym turniejem.

Niedawno wokół Pałacyku Konopackiego zaczęła się formować społeczność entuzjastów brydża, którzy regularnie spotykają się i praktykują tę grę. Ten krąg sympatyków stale się powiększa, a gracze podkreślają korzyści płynące z uprawiania tego sportu umysłowego: rozwija zdolności analizy i logicznego myślenia.

Ten cykl działań związanych z brydżem będzie miał swój finał w postaci turnieju, w którym może wziąć udział każdy. Wymagane jest jednak wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału w Pałacyku Konopackiego. Turniej rozpocznie się 12 grudnia i potrwa od 17:30 do 20:30.