Końcówka bieżącego roku oznacza również ostatnie spotkanie radnych dzielnicy. Głównymi tematami, które będą przedmiotem dyskusji podczas tej sesji, są kwestie związane z budżetem dzielnicy oraz plany utworzenia nowej kolonii przy ulicy Panieńskiej. Na porządku obrad znalazły się również skargi ze strony aktywistów, którym miejscowy urząd odmówił stworzenia ścieżki rowerowej umożliwiającej jazdę w obu kierunkach.

Radni zajmą się propozycjami dotyczącymi zmian w budżecie dzielnicy. Oprócz tego, przygotowali uchwałę dotyczącą powstania nowego osiedla – kolonii „Panieńska”. To już trzecia tego typu inicjatywa na terenie Pragi.

Podczas nadchodzącej sesji do dyskusji zostaną też poddane skargi, które wpłynęły do urzędu. Wśród nich znajduje się list skierowany do prezydenta Warszawy, zawierający zażalenia na zarządzających dzielnicą. Aktywiści, reprezentujący grupę „Porozumienie dla Pragi”, wyrażają swoje niezadowolenie z faktu, iż urzędnicy nie zrealizowali ich projektu, finansowanego z budżetu obywatelskiego, dotyczącego wytyczenia ścieżek rowerowych umożliwiających jazdę w obu kierunkach na terenie całej Warszawy. Ten tzw. kontraruch rowerowy miał obejmować między innymi ulice Jagiellońską, Floriańską, Konopacką czy Grodzieńską. Niemniej jednak, władze Pragi uznały ten projekt za zagrożenie dla bezpieczeństwa i odmówiły jego realizacji.

Na liście tematów do omówienia znalazły się również interpelacje i pytania ze strony radnych, oraz różnego rodzaju wnioski i sprawy.

Nadchodząca sesja odbędzie się we wtorek, 12 grudnia 2023 roku, o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ulicy Kłopotowskiego 15. Zebranie jest otwarte dla mieszkańców dzielnicy. Ci, którzy nie będą mogli wziąć udziału osobiście, będą mieli możliwość śledzenia przebiegu sesji za pośrednictwem internetu.