W minioną sobotę, 9 grudnia 2023 roku, odbyły się wybory do Rady Kolonii „Śliwice”. Wszyscy mieszkańcy tego warszawskiego osiedla mogli wziąć udział w głosowaniu i wybrać swoich reprezentantów, którzy będą ich reprezentować podczas spotkań rady dzielnicy i miasta. Poznaliśmy już oficjalne wyniki tego głosowania.

Kolonia Śliwice jest osiedlem mieszkalnym znajdującym się na terenie praskich kresów, sąsiadującym z dawnym obszarem Fabryki Samochodów Osobowych (FSO). Geograficznie osiedle znajduje się w granicach czterech ulic: Gersona, Szernera, Witkiewicza i Kotsisa.

Od 2014 roku samorząd mieszkańców Śliwic funkcjonuje w formie Rady Kolonii „Śliwice”. Jest to jednostka niższego rzędu składająca się z radnych, przewodniczącego oraz jego zastępcy.

Głosowanie rozpoczęło się rano a zakończyło o godzinie 18:00. Spośród 247 uprawnionych do głosowania mieszkańców, frekwencja wyniosła niecałe 40%, co oznacza, że swoje głosy oddało 98 osób. Mieszkańcy mogli wybierać spośród 12 kandydatów, a wybranymi radnymi zostali: Joanna Kopeć-Kobierecka (53 głosy), Marek Kopeć (47 głosów), Karolina Krajewska (56 głosów), Anna Łapińska (55 głosów), Maciej Łapiński (56 głosów), Piotr Skupieński (46 głosów) i Oskar Uszyński (51 głosów). Przewodniczący i jego zastępca zostaną wybrani podczas pierwszego posiedzenia nowo wybranej rady.

Na terenie Pragi-Północ działają dwie jednostki niższego rzędu: Rada Kolonii „Śliwice” oraz Rada Kolonii „Ząbkowska”. Obie te jednostki mają na celu reprezentowanie interesów swoich mieszkańców przed władzami Pragi-Północ oraz Warszawy, realizację ich potrzeb, zwłaszcza tych dotyczących warunków życia i zamieszkania, oraz zapewnienie im aktywnego udziału w życiu dzielnicy poprzez współpracę z lokalnymi organami samorządowymi. Pomimo tego, że rady osiedli nie mają pełnej autonomii decyzyjnej w kwestiach dotyczących osiedla, mają istotny wpływ na decyzje władz dzielnicy, mogą składać interpelacje do zarządu dzielnicy oraz podejmować własne inicjatywy.