Eksperci spotkali się w Galerii Delfiny, położonej na Powiślu w Warszawie, aby podyskutować o stojących przed nimi wyzwaniach związanych z upowszechnianiem wiedzy na temat bogatej historii miasta wśród jego obywateli. Debata dotyczyła przede wszystkim rosnącej i ewoluującej liczby mieszkańców stolicy. Do dyskusji zaproszono dr hab. inż. Lecha Królikowskiego – varsavianistę i samorządowca, długoletniego prezesa Towarzystwa Przyjaciół Warszawy; Marcina Rosołowskiego – współtwórcę książki „Siedem wieków Warszawy: kalendarium historii miasta do końca XIX wieku” oraz Kamila Ciepieńko – samorządowca i wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Marcin Rosołowski podkreślał, że Warszawa jest miastem, które doświadczyło dwóch fundamentalnych zmian społecznych. W wyniku II Wojny Światowej, a następnie po 1989 roku, struktura demograficzna miasta uległa istotnym przemianom. Uważa, że nadzwyczajne jest to, że miasto zdołało przyciągnąć dziesiątki tysięcy nowych mieszkańców w ciągu ostatnich 30 lat, którzy zdecydowali się na powiązanie swojego zawodowego i rodzinnego życia z Warszawą. Według niego, warto starać się przyciągnąć ich uwagę do historii miasta, które wybrali jako miejsce zamieszkania.

Kamil Ciepieńko zauważył, że historia Warszawy jest pełna fascynujących opowieści o codziennym życiu, zwyczajach i tradycjach jej mieszkańców. Miasto przez wieki było miejscem ważnych wydarzeń politycznych, od negocjacji pokojowych po decydujące bitwy. Podkreślał także wielokulturowy charakter miasta i jego wpływ na różnorodne aspekty artystyczne, naukowe i społeczne.

W kontekście otwartości i solidarności z innymi, Kamil Ciepieńko podkreślił te wartości jako nieodłączne elementy tożsamości warszawiaków. Stwierdził, że to nie są tylko idee współczesnych władz i współpracujących z nimi organizacji. Zdaniem ekspertów, Warszawa czerpała swą siłę właśnie z różnorodności.

Podczas debaty poruszono kwestię budowy lokalnej tożsamości i identyfikacji z „małą ojczyzną”, jaką jest Warszawa. Przykładem może być historia Jarmarku Generalnego Świętojańskiego, której korzenie sięgają średniowiecza. Jarmarki te były ważnym elementem gospodarki miasta aż do początków XX wieku.

Debata związana była z publikacją książki „Siedem wieków Warszawy: kalendarium historii miasta do końca XIX wieku”, która jest detalicznym zapisem historii miasta, zebranym przez Marcina Rosołowskiego i Arkadiusza Bińczyka. Książkę sfinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Programu Fundusz Patriotyczny – Edycja 2023 Wolność Po Polsku Priorytet I.