Jednym z głównych punktów spotkania, które zorganizowane zostało przez policjantki specjalizujące się w profilaktyce społecznej, była tematyka agresji i przemocy. Spotkanie odbyło się w szkole muzycznej, położonej przy ulicy Niepołomickiej. Głównym celem tego spotkania było podkreślenie wagi problemu przemocy i agresji oraz zwrócenie uwagi na to, jak rozpoznać różne formy tych negatywnych zjawisk.

Funkcjonariuszki, które swoją pracę zawodową poświęcają profilaktyce społecznej, postanowiły odwiedzić uczniów studiujących w muzykalnej placówce edukacyjnej przy ulicy Niepołomickiej. W trakcie spotkania, omówiono wiele aspektów związanych z przemocą i agresją.

Policjantki podjęły wysiłek, aby wyjaśnić uczniom, czym jest przemoc i jakie są jej typy. Przekazały również cenne informacje na temat objawów agresji, a także podpowiedziały, jak najlepiej reagować na takie zachowania. Omówiły również kwestię poszukiwania wsparcia w sytuacji, gdy młodzi ludzie doświadczają przemocy lub są jej świadkami. Dodatkowo, uczniowie mieli okazję obejrzeć film, który w przystępny sposób ilustruje problematykę przemocy i agresji, a następnie podjąć dyskusję na ten temat.